Жилищната криза в Европа

  • Европейските закони ограничават градовете и общностите, ако искат да инвестират в жилища на достъпни цени. След финансовата и икономическа криза през 2008/2009 г. публичните инвестиции в достъпни и социални жилища намаляха с 50 процента.
  • В европейските градове драматично липсва жилище на достъпни цени. Животът стана много скъп за много хора. Има все по-малко пари за живеене. 
  • Много хора са принудени да напуснат града поради високата цена на жилището и след това пътуват всеки ден да работят или учат на дълги разстояния.
  • Краткосрочният лизинг на туристите чрез цифрови платформи драстично намалява жилищата, предлагани на коренното население в много градове.

С подписа си искаш …

да създаде по-добри правни и финансови условия за Европейската комисия, която да позволи жилища на достъпни цени за всички хора в Европа.

Това включва:

  • по-лесен достъп за всички до достъпни, обществени и социални жилища,
  • неприлагане на критериите от Маастрихт за публични инвестиции в достъпни, обществени и социални жилища,
  • по-добър достъп до финансиране от ЕС за инвеститори в публични и нестопански жилища,
  • социални, конкурентни правила за краткосрочни наеми и
  • съставянето на статистически данни за жилищните нужди в Европа на местно равнище

Мрежата „Корпус за всички“

Инициативата „Жилище за всички“ обединява асоциациите на наемателите – и профсъюзите, синдикатите, социалните и църковните организации, правозащитните организации, студентските застъпнически групи, пенсионерите, представители на градската мрежа и лица, които се борят за по-достъпно жилище в Европа. Работим индивидуално и с други, за да съберем над един милион подписа за Европейската гражданска инициатива.

За контакти: office@housingforall.eu