Euroopa eluasemekriis

  • Euroopa seadused piiravad linnu ja kogukondi, kui nad soovivad investeerida taskukohasesse eluasemesse. Alates 2008/2009. Aasta finants- ja majanduskriisist on avaliku sektori investeeringud taskukohastesse ja sotsiaalkorteritesse vähenenud 50 protsenti.
  • Euroopa linnades on järsult puudu taskukohane eluase. Elamine on muutunud paljudele inimestele liiga kalliks. Raha elamiseks on järjest vähem.
  • Paljud inimesed on eluasemekulude kõrge hinna tõttu sunnitud linnast lahkuma ning liiguvad seejärel iga päev tööle või õppima pikkade vahemaade taha.
  • Lühiajaline rentimine turistidele digitaalsete platvormide kaudu vähendab dramaatiliselt paljudes linnades põlisrahvastele pakutavaid eluasemeid.

Oma allkirjaga nõuate …

uua EL-i komisjonile paremad õiguslikud ja rahalised tingimused, et võimaldada kõigile Euroopa inimestele taskukohast eluaset.

  • Selleks tuleks muuta hõlpsamaks juurdepääs taskukohastele sotsiaaleluruumidele,
  • jättes selliste eluruumide ehitamisse tehtavate avaliku sektori investeeringute suhtes kohaldamata Maastrichti kriteeriumid,
  • parandada mittetulunduslike ja jätkusuutlike eluasemearendajate võimalusi saada ELi vahendeid,
  • kehtestada sotsiaalsed ja konkurentsipõhised normid lühiajalise üürimise reguleerimiseks ning
  • koostada statistika eluasemevajaduste kohta Euroopas.

Võrk “Housing for All”

Algatus “Housing for All” ühendab üürnike ühendusi – ja ametiühinguid, ametiühinguid, ühiskondlikke ja kiriklikke organisatsioone, inimõiguste organisatsioone, üliõpilaste kaitserühmi, pensionäre, linnade võrgustiku esindajaid ja üksikisikuid, kes võitlevad Euroopas taskukohasema eluaseme eest. Me töötame individuaalselt ja koos teistega, et koguda üle miljoni allkirja Euroopa kodanikualgatuse jaoks.

Kontakt: office@housingforall.eu