Europska stambena kriza

  • Europski zakoni ograničavaju gradove i općine kad žele investirati u priuštivo stanovanje. Od financijske i gospodarske krize 2008/2009 javne investicije u priuštivo i socijalno stanovanje smanjile su se za 50 posto.
  • Postoji dramatični manjak priuštivog stambenog prostora u europskim gradovima. Stanovanje je za mnoge ljude postalo preskupo. Preostaje sve manje novca za život.
  • Mnogi ljudi prisiljeni su da zbog visokih stambenih troškova napuste grad i svakog dana moraju prevaljivati dugačak put do radnog mjesta ili fakulteta.
  • Kratkoročna iznajmljivanja turistima preko digitalnih platformi dramatično smanjuju stambeni prostor za domaće stanovništvo u mnogim gradovima.

Svojim potpisom zahtijevaš…

od EU komisije da osigura bolje pravne i financijske okvirne uvjete, kako bi se omogućilo priuštivo stanovanje za sve ljude u Europi.

To uključuje

  • lakši pristup socijalnom i cjenovno pristupačnom stanovanju za sve građane i
  • neprimjenjivanje kriterija iz Maastrichta na javna ulaganja u socijalno i cjenovno pristupačno stanovanje,
  • lakši pristup financiranju EU-a za investitore u neprofitnoj i održivoj stanogradnji,
  • uvođenje socijalnih pravila temeljenih na tržišnom natjecanju za kratkoročni najam te
  • izradu statistike o stambenim potrebama u Europi.

Mreža „Housing for all“

Inicijativa „Housing for all“ okuplja udruge stanara, sindikate, socijalne i crkvene organizacije, organizacije za ljudska prava, interesna predstavništva studenata, umirovljenika, te predstavnike gradskih mreža i privatne osobe, koji se bore za priuštivo stanovanje u Europi. Djelujemo individualno i u suradnji s drugima, kako bismo prikupili milijun potpisa za Europsku građansku inicijativu.

Kontakt: croatia@housingforall.eu, office@housingforall.eu