BŪSTAS DAR NIEKADA NEBUVO TOKS NEPRIEINAMAS

  • ES teisės aktai riboja miestų ir apskričių galimybes investuoti į prieinamą būstą. Po 2008–2009 m. finansų krizės viešojo sektoriaus investicijos į prieinamą būstą ir socialinį būstą sumenko 50 proc.
  • Europos miestuose katastrofiškai trūksta prieinamų būstų. Daugelis žmonių nebeišgali apsirūpinti būstu, nes jis – per brangus. Kasdien lieka vis mažiau pinigų pragyvenimui.
  • Dėl neįkandamų būsto kainų daugelis priversti išsikelti iš miesto ir kasdien ilgai keliauti į darbą ar studijas mieste.

Dėl trumpalaikės nuomos turistams internetu kenčia vietos gyventojai, nes nebelieka prieinamų būsto variantų.

PASIRAŠYDAMI ŠIĄ PETICIJĄ PRITARIATE REIKALAVIMUI, KAD…

Europos Komisija sudarytų geresnes teisines ir finansines sąlygas siekdama, kad būstas taptų prieinamesnis kiekvienam europiečiui:

  • visi turi teisę į būstą – prieinamą būstą arba socialinį būstą, arba valstybės suteikiamą būstą,
  • viešosioms investicijoms į prieinamą būstą, valstybės suteikiamą būstą ir socialinį būstą neturi būti taikomi Mastrichto kriterijai,
  • būtina gerinti ne pelno siekiančių būsto projektų plėtotojų prieigą prie ES finansavimo,
  • būtina nustatyti trumpalaikės nuomos taisykles atsižvelgiant į socialinius padarinius ir būsto paklausą,
  • būtina įvertinti būsto poreikius Europoje remiantis vietine statistika.

TINKLAS “UŽ TEISĘ Į BŪSTĄ” (HOUSING FOR ALL)

Iniciatyva “Už teisę į būstą” subūrė nuomininkų asociacijas ir sąjungas, profesines sąjungas, socialinių paslaugų ir labdaros, žmogaus teisių, studentų organizacijas, pensininkų sambūrius, miestų tinklų atstovus ir privačius asmenis, pasiryžusius kovoti už tai, kad būstas Europoje taptų prieinamesnis. Savo jėgomis ir su kitų pagalba siekiame surinkti daugiau nei milijoną parašų, remiančių šią Europos piliečių iniciatyvą.

El. paštas pasiteirauti: office@housingforall.eu