Eiropas mājokļu krīze

  • Eiropas likumi ierobežo pilsētas un kopienas, ja tās vēlas ieguldīt mājokļos par pieņemamu cenu. Kopš finanšu krīzes 2008. – 2009. Gadā valsts ieguldījums pieejamos un sociālos mājokļos ir samazinājies par 50 procentiem.
  • Eiropas pilsētās dramatiski trūkst pieejamu mājokļu. Dzīvošana daudziem cilvēkiem ir kļuvusi pārāk dārga. Naudas dzīvošanai ir arvien mazāk.
  • Daudzi cilvēki ir spiesti pamest pilsētu, jo ir augstas mājokļa izmaksas, un pēc tam katru dienu dodas uz darbu vai studijām ilgāku laiku.
  • Īslaicīga tūristu iznomāšana, izmantojot digitālās platformas, daudzās pilsētās dramatiski samazina vietējiem iedzīvotājiem pieejamo mājokli.

Ar savu parakstu jūs pieprasāt …

radīt labākus tiesiskos un finansiālos nosacījumus ES Komisijai, lai visiem cilvēkiem Eiropā nodrošinātu mājokli par pieņemamu cenu.

  • Tas cita starpā nozīmē visiem iedzīvotājiem vieglāku piekļuvi cenas ziņā pieņemamiem sociālajiem mājokļiem,
  • Māstrihtas kritēriju nepiemērošanu publiskajiem ieguldījumiem cenas ziņā pieņemamos sociālajos mājokļos,
  • labāku pieeju ES finansējumam,
  • kas paredzēts bezpeļņas un ilgtspējīgu mājokļu attīstītājiem, sociālus,
  • uz konkurenci balstītus noteikumus par īstermiņa īri,
  • kā arī statistikas apkopošanu par vajadzībām pēc mājokļiem Eiropā.

Tīkls “Mājoklis visiem”

Iniciatīva “Mājoklis visiem” apvieno īrnieku asociācijas – un arodbiedrības, arodbiedrības, sociālās un baznīcu organizācijas, cilvēktiesību organizācijas, studentu aizstāvības grupas, pensionārus, pilsētu tīkla pārstāvjus un personas, kas cīnās par mājokļiem Eiropā par pieņemamām cenām. Mēs strādājam individuāli un kopā ar citiem, lai savāktu vairāk nekā miljonu parakstu Eiropas pilsoņu iniciatīvai.

Kontaktinformācija: office@housingforall.eu