Európska bytová kríza

 • Európske zákony obmedzujú mestá a obce, ak chcú investovať do cenovo dostupného bývania. Od finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2008/2009 sa verejné investície do cenovo dostupného a sociálneho bývania znížili o 50 percent.
 • V európskych mestách je dramatický nedostatok cenovo dostupného bývania. Bývanie sa pre mnohých ľudí stalo príliš drahým. Na život zostáva stále menej financií.
 • Mnoho ľudí je z dôvodu vysokých nákladov na bývanie nútených opustiť mesto a potom každý deň absolvovať dlhé cesty za prácou alebo štúdiom.
 • V mnohých mestách krátkodobý prenájom turistom prostredníctvom digitálnych platforiem dramaticky obmedzuje možnosti bývania pre domáce obyvateľstvo.

Svojím podpisom požadujete…

od Európskej komisie vytvorenie lepších legislatívnych a finančných rámcových podmienok na uľahčenie prístupu k cenovo dostupnému bývaniu pre každého v Európe.

Od orgánov Európskej Únie žiadame:

 • K nim patrí ľahší prístup každého občana k sociálnemu a cenovo dostupnému bývaniu,
 • neuplatňovanie maastrichtských kritérií na verejné investície do sociálneho a dostupného bývania,
 • lepší prístup k finančným prostriedkom EÚ pre realitných developerov v oblasti neziskového a sociálneho bývania,
 • sociálne orientované,
  na konkurencii založené pravidlá pre krátkodobé prenájmy a
 • zostavovanie štatistík o potrebách v oblasti bývania v Európe.

Sieť „Housing for All“

Iniciatíva „Housing for All“ spája zväzy a spolky nájomníkov, odbory, sociálne a cirkevné organizácie, organizácie na ochranu ľudských práv, záujmové skupiny študentov, dôchodcov, zástupcov mestských sietí a súkromné osoby, ktoré bojujú za cenovo dostupnejšie bývanie v Európe. Pracujeme individuálne aj v spolupráci s ostatnými, aby sme vyzbierali milión podpisov pre Európsku iniciatívu občanov.

Kontaktný: slovakia@housingforall.eu; office@housingforall.eu