Жилището трябва да бъде
СОЦИАЛНО &
ДОСТЪПНО.

Жилището е човешко право, а не стока. Ние призоваваме да се подобрят условията.

ПРАВЕН ТЕКСТ

Целта на тази европейска гражданска инициатива е да създаде по-добри правни и финансови условия за улесняване на достъпа до жилища за всички в Европа.

Призоваваме ЕС да предприеме действия за улесняване на достъпа до жилища за всички в Европа. Това включва:

  • по-лесен достъп за всички до достъпни, обществени и социални жилища,
  • неприлагане на критериите от Маастрихт за публични инвестиции в достъпни, обществени и социални жилища,
  • по-добър достъп до финансиране от ЕС за инвеститори в публични и нестопански жилища,
  • социални, конкурентни правила за краткосрочни наеми и
  • съставянето на статистически данни за жилищните нужди в Европа на местно равнище.

ЕВРОПА Е В ЖИЛИЩНА КРИЗА

Жилището е твърде скъпо. Все повече хора в Европа са в беда заради разходите си за жилище. Около 82 милиона души са претоварени от жилищни разходи – неприемливо! Списъците на чакащите за субсидирани, обществени и достъпни апартаменти стават по-дълги и по-дълги. В почти всички държави-членки в Европа броят на бездомните нараства бързо.

Хората се разселват от градовете. Много от тях са принудени да напуснат града поради високите разходи за живот и трябва да пътуват на дълги разстояния всеки ден, за да работят или да учат в града.

Жилището е човешко право, а не стока. Цените на земята и недвижимите имоти се взривяват в разрастващите се градове. Глобалните инвеститори (пенсионни фондове, хедж фондове) изкупуват цели области, защото спекулират с високи печалби. Не става дума за жилища за тях, а за правене на пари.

Твърде малко са инвестициите в социални & достъпни жилища. След икономическия срив твърде малко се инвестира в жилища на достъпни цени. Разликата в инвестициите в ЕС е около 57 милиарда евро годишно. Фискалната рамка на ЕС и правото на ЕС за държавните помощи възпрепятстват градовете и общините в усилията им да създадат достъпни и социални жилищни пространства.

Краткосрочното отдаване под наем на туристи чрез цифрови платформи значително намалява наличното жилищно пространство за местното население.

Ние изискваме по-добри правни и финансови условия, за да осигурим достъпни, обществени и социални жилища за всички граждани в Европа.