Подкрепете кампанията и
подпишете петицията!

Housing for All

Целта на настоящата Европейска гражданска инициатива е в нормативната уредба и финансовата рамка да се предвидят по-добри условия, за да се улесни достъпът до жилищно настаняване за всички в Европа.

Пълен текст на Еги

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е мощен инструмент за упражняване на влияние върху законодателите в Европа.
Всяка държава членка на ЕС е определила свои правила за участие, като в някои държави се изискват лични данни ( например личен идентификационен номер).

Този сайт е сертифициран съгласно приложимите регламенти на ЕС, за да се гарантира, че всички лични данни ще се съхраняват по надежден начин.
Вашите данни ще се използват единствено за потвърждаване на участието Ви и ще бъдат изтрити след приключване на проверката. Conformity Certificate