Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ευρώπη

  • Η ευρωπαϊκή νομοθεσία περιορίζει τις πόλεις και τους δήμους στην προσπάθειά τους να επενδύσουν σε προσιτές κατοικίες. Από την οικονομική κρίση του 2008/2009 και μετά οι δημόσιες επενδύσεις σε οικονομικά προσιτές και κοινωνικές κατοικίες μειώθηκαν κατά 50 τοις εκατό.
  • Στις ευρωπαϊκές πόλεις υπάρχει δραματική έλλειψη οικονομικά προσιτών χώρων διαβίωσης. Η κατοικία έχει καταστεί εξαιρετικά δαπανηρή για πολλούς ανθρώπους, με συνέπεια να μένουν όλο και λιγότερα χρήματα για να ζήσει κανείς.
  • Λόγω του εξαιρετικά υψηλού κόστους στέγασης πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πόλεις και να διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις μέχρι την πόλη στην οποία εργάζονται ή φοιτούν.
  • Σε πολλές πόλεις οι βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τουρίστριες και τουρίστες μέσα από διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες περιορίζουν δραματικά τους διαθέσιμους χώρους κατοικίας για τον εντόπιο πληθυσμό.

Με την υπογραφή σου απαιτείς…

από την Επιτροπή της ΕΕ ένα ευνοϊκότερο νομικό και οικονομικό πλαίσιο, έτσι ώστε η οικονομικά προσιτή στέγαση να καταστεί δυνατή για όλους στην Ευρώπη. Αυτό περιλαμβάνει

  • την διευκόλυνση της πρόσβασης όλων σε κοινωνικά και οικονομικά προσιτά στέγη,
  • η μη εφαρμογή των κριτηρίων του Maastricht στις δημόσιες επενδύσεις σε κοινωνικά και οικονομικά συμφέρουσες κατοικίες,
  • η καλύτερη πρόσβαση των κατασκευαστών μη κερδοσκοπικών και βιώσιμων κατοικιών σε χρηματοδότηση της ΕΕ,
  • οι κοινωνικοί κανόνες βάσει την ανταγωνιστικότητα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και την
  • κατάρτιση στατιστικών για τις ανάγκες στέγασης στην Ευρώπη.

Το δίκτυο «Housing for All»

Η πρωτοβουλία «Housing for All» φέρνει κοντά ενώσεις και συλλόγους ενοικιαστών, συνδικάτα, κοινωνικούς και εκκλησιαστικούς οργανισμούς, οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκπροσώπους συμφερόντων φοιτητών, συνταξιούχους, εκπροσώπους δικτύων πόλεων και ιδιώτες, που αγωνίζονται για μια πιο προσιτή στέγαση στην Ευρώπη. Εργαζόμαστε τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά για να συγκεντρώσουμε περισσότερες από ένα εκατομμύριο υπογραφές για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.