Evropská bytová krize

  • Evropská legislativa omezuje investování měst a obcí do finančně přijatelného bydlení. Od finanční a hospodářské krize 2008/2009 poklesly veřejné investice do sociálního a finančně přijatelného bydlení o 50 procent.
  • V evropských městech je dramatický nedostatek finančně přijatelných bytových prostorů. Pro mnoho lidí je dnes bydlení příliš drahé. Zbývá stále méně peněz na pokrytí ostatních životních nákladů.
  • Mnoho lidí je kvůli vysokým nákladům na bydlení nuceno opustit město a potom každý den zdaleka dojíždět do města za prací nebo studiem.
  • Krátkodobé pronajímání turistům prostřednictvím digitálních platforem v mnoha městech dramaticky snižuje dostupnost bytových prostor pro místní obyvatelstvo.

Svým podpisem požaduješ…

od Evropské komise, aby vytvořila lepší právní a finanční rámcové podmínky, které by umožnily všem lidem v Evropě dosáhnout na finančně přijatelné bydlení.

Vybízíme orgány EU aby:

  • podnikly kroky k usnadnění přístupu k bydlení pro všechny obyvatele Evropy, konkrétně aby podpořily snadnější přístup k sociálnímu a finančně dostupnému bydlení,
  • neuplatňovaly maastrichtská kritéria na veřejné investice do dostupného bydlení,
  • zajistily snadnější přístup k finančním prostředkům EU pro neziskové společnosti a developery poskytující dostupné a sociální bydlení,
  • vytvořily rovné podmínky mezi tradičními systémy ubytování a provozovateli digitálních platforem pro krátkodobé pronájmy
  • umožnily sestavování statistik o potřebách bydlení v Evropě.

Síť Housing for All

Iniciativa Housing for All spojuje sdružení a spolky podnájemníků, odbory, sociální a církevní organizace, organizace na ochranu lidských práv, zájmová sdružení studujících, důchodců, zástupců městských sítí a soukromé osoby, které bojují za lepší finanční dostupnost bydlení v Evropě. Jednotlivě i ve spolupráci s ostatními chceme pro evropskou občanskou iniciativu nasbírat milión podpisů.

Kontakt: office@housingforall.eu