Bydlení musí být dostupné & pro všechny!

Každý člověk nutně potřebuje bydlet! Bydlení není zboží! Vyzýváme tímto ke zlepšení podmínek poskytování bydlení pro všechny!

Prohlášení petice

Účelem této občanské iniciativy je prosazení kvalitnějších podmínek právního a finančního rámce, které usnadní přístup k bydlení všem občanům v Evropské unii, tedy i v České republice.

Vybízíme orgány EU aby:

  • podnikly kroky k usnadnění přístupu k bydlení pro všechny obyvatele Evropy, konkrétně aby podpořily snadnější přístup k sociálnímu a finančně dostupnému bydlení,
  • neuplatňovaly maastrichtská kritéria na veřejné investice do dostupného bydlení,
  • zajistily snadnější přístup k finančním prostředkům EU pro neziskové společnosti a developery poskytující dostupné a sociální bydlení,
  • vytvořily rovné podmínky mezi tradičními systémy ubytování a provozovateli digitálních platforem pro krátkodobé pronájmy
  • umožnily sestavování statistik o potřebách bydlení v Evropě.

Bytová krize je v celé Evropě

Bydlení je příliš drahé. Stále více obyvatel Evropské unie má potíže s výší nákladů na bydlení. Takřka 82 milionů Evropanů musí vynaložit více než 40 % svých disponibilních příjmů na bydlení, což je neúnosné. Pořadníky a čekací listiny na obecní, sociální a dostupné bydlení jsou stále delší a delší. Počet lidí bez domova je téměř ve všech členských zemích Evropy na vzestupu.

Dostupnost bydlení je kritická také v České republice. Velká část domácností má nepřiměřeně vysoké výdaje na bydlení a stát v řešení problému selhává. Neexistují udržitelné strategie ani dostatečné finanční zdroje pro poskytovaní dostupného a sociálního bydlení všem, kteří ho potřebují.

Lidé jsou vytlačováni z měst. Mnoho z nich je donuceno opouštět stále se zdražující lokality v kterých žijí a stěhují se do cenově dostupnějších oblastí. To znamená, že každodenní cesta do zaměstnání nebo do škol se pro ně stává delší a nákladnější.

Každý člověk nutně potřebuje bydlet! Bydlení není zboží! Ceny pozemků a nemovitostí v prosperujících městech lámou rekordy. Globální investoři spekulativně a s očekáváním vysokých zisků skupují bytové fondy. Developeři většinou nabízí pouze drahé byty. Nečiní tak proto, aby nabídli bydlení všem, kteří ho potřebují, ale pouze aby vydělali co nejvíce peněz.

Investice do sociálního a dostupného bydlení jsou příliš malé. Od finanční krize v roce 2008 se v EU stále méně investuje do dostupného a sociálního bydlení. Investiční schodek v této oblasti vzrostl na částku 57 miliard eur ročně. Rámec fiskální politiky a zákony EU v oblasti státní podpory jsou příliš omezující a brání městům i obcím v jejich úsilí o poskytování dostupného a sociálního bydlení.

Krátkodobé pronájmy pro turisty nabízené prostřednictvím digitálních platforem omezují nabídku bydlení pro místní obyvatelé.

Vyzýváme proto evropské zákonodárce, aby zlepšili právní a finanční rámec pro poskytování dostupného a sociálního bydlení.