Často kladené otázky

Co je Evropská občanská iniciativa (ECI)?

Evropská občanská iniciativa umožňuje občanům EU podpořit konkrétní změny právních předpisů v oblastech, v nichž je Evropská komise oprávněna navrhovat právní akty.
Jakmile iniciativa shromáždí podporu od 1 milionu občanů EU a zároveň dosáhne v 7 členských státech minimálního požadovaného množství podpisů, bude muset Evropská komise rozhodnout, zda-li se má tématem iniciativy dále zabývat.Nezáleží na tom, zda-li podepíšete petici on-line nebo na tištěném formuláři. Prosíme jen, aby jste pravdivě uveďli všechny požadované informace, jinak se váš podpis nebude moci počítat.

Kdo může podepsat petici Evropské občanské iniciativy „Bydlení pro všechny“?

Všichni obyvatelé EU kteří:

  • jsou občany členského státu EU (kromě GB), a…
  • dosáhli 18 let, tedy minimálního věku, umožňujícího  účast ve volbách do Evropského parlamentu, s výjimkou Rakouska kde je minimální věk 16 let.

Více informací naleznete na webové stránce Evropské komise.

Kdo je v EU za oblast bydlení politicky zodpovědný ?

Otázka bydlení je v kompetenci jednotlivých členských států EU. Existují evropské zákony, jako je zákon o státní podpoře, daňové právo a zákony o hospodářské soutěži, které významně ovlivňují oblast bydlení. Proto požadujeme lepší právní úpravu sociálního a dostupného bydlení.

Proč jsou ode mne požadovány specifické informace?

Každý členský stát EU rozhoduje individuálně, které osobní údaje jsou k propodpoře petice ECI potřebné. Některé členské státy vyžadují pouze jméno a adresu, některé vyžadují údaje jako je číslo vaší identifikační karty. Veškeré informace které uvedete na webové stránce petice, budou použity pouze příslušným členským státem za účelem uznání vašeho podpisu a budou zničeny ihned po započtení vaší podpory.