Boliger skal være almene
og overkommelige.
For alle!

Boliger er en menneskerettighed og ikke en vare. Vi opfordrer EU til at forbedre betingelserne for tilgængelighed af overkommelige boliger til alle EU borgere.

Legal Text

Dette europæiske borgerinitiativ har til formål at garantere bedre retlige og finansielle rammebetingelser, som skal sikre, at alle mennesker i Europa kan få et sted at bo.

Vi opfordrer EU til at gøre en indsats for at sikre adgang til en bolig for alle i Europa.
Det indebærer at lette adgangen for alle til sociale og økonomisk overkommelige boliger, at fravige fra Maastrichtkriterierne i forbindelse med offentlige investeringer i økonomisk overkommelige boliger, at sikre bedre adgang til EU-midler for bygherrer, der opfører almennyttige og bæredygtige boliger, at indføre sociale, konkurrencebaserede regler for kortidslejemål samt at indsamle statistik vedrørende boligbehovet i Europa.

Europa er i en boligkrise

Boliger er for dyre. Flere og flere mennesker i Europa er i problemer på grund af deres boligomkostninger. Omkring 82 millioner mennesker bruger mere end 40 procent af deres indkomst på boliger – det er urimeligt! Ventelisterne for subsidierede, almennyttige lejligheder bliver længere og længere. I næsten alle medlemsstater i Europa er antallet af hjemløse stigende.

Folk bliver fordrevet ud af byerne. Mange af dem er nødt til at forlade byen på grund af de høje bolig omkostninger og skal pendle over lange afstande hver dag for at arbejde eller studere i byen.

Boliger er en menneskerettighed og ikke en vare. Jord- og ejendomspriserne eksploderer i de voksende byer. Globale investorer (pensionsfonde, hedgefonde) opkøber hele distrikter, fordi de spekulerer på høje overskud. Det handler ikke om boliger for dem, det handler om at tjene penge.

For få investeringer i sociale og almennyttige boliger. Siden den økonomiske krise er der investeret alt for lidt i overkommelige boliger. Det manglende investeringsbeløb i EU er omkring 57 milliarder euro om året. EU’s skattemæssige rammer og EU’s statsstøtteregler hindrer byer og kommuner i deres bestræbelser på at skaffe overkommelige og sociale boliger.

Kortsigtet udlejning til turister via digitale platforme reducerer leveområderne for lokalbefolkningen i mange byer dramatisk, og “spøgelsesbyer” udvikler sig konstant.

Vi opfordrer derfor de europæiske lovgivere til at forbedre den juridiske og finansielle ramme for overkommelige og sociale boliger i EU.