Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et europæisk borgerinitiativ (ECI)?

Det europæiske borgerinitiativ er en enestående og innovativ måde, hvorpå borgerne kan være med til at forme Europa ved at opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte et lovforslag. Når et initiativ har indsamlet 1 million underskrifter, beslutter Kommissionen, hvordan den vil følge op på det.

Når et initiativ har indsamlet 1 mio. underskrifter og nået minimumsgrænsen i 7 medlemsstater, beslutter Europa-Kommissionen, hvordan den vil følge op på det.

Uanset om du underskriver begæringen online eller på papir: Giv venligst de nødvendige korrekte oplysninger ellers vil din underskrift ikke tælle.

Hvad sker der, når vi når vores mål?

I dette tilfælde er Europa-Kommissionen forpligtet til at reagere formelt på vores fordringer. Organisatorerne af initiativet kan præsentere den direkte til Europa-Parlamentet. Ved at nå mere end en million underskrifter kan vi vise politikerne, at overkommelige boliger er et fremtidigt problem for den Europæiske Union.

Hvem kan underskrive ECI “Boliger til alle”?

Alle EU-borgere, som:

  • er statsborgere i en EU-medlemsstat (bortset fra GB) og
  • har nået minimumsalderen for at deltage i valget til Europa-Parlamentet, som er 18 år eller ældre, undtagen Østrig, hvor mindstealderen er 16 år.

Besøg Europa-Kommissionens hjemmeside for mere information.

Hvem er politisk ansvarlig for boliger i Europa?

Boliger ligger inden for de enkelte medlemslandes kompetence. Der er dog europæiske love, som f.eks. statsstøtteret, finanslovgivning og konkurrenceret, som har stor indflydelse på boligområdet. Derfor kræver vi en bedre lovgivning for sociale og almennyttige boliger.

Hvorfor har du brug for visse oplysninger fra mig?

Hver EU-medlemsstat beslutter individuelt, hvilke personoplysninger der kræves for en ECI-anmodning. Nogle medlemslande kræver kun et navn og en adresse, nogle kræver data som dit identitetskortnummer. Alle de oplysninger, du giver til begæringen, vil kun blive brugt af den respektive medlemsstat og kun for anerkendelsen af ​​din underskrift og vil blive destrueret straks efter din underskrift er blevet talt.