Εγγραφείτε τώρα!

Housing for All

Ολο ένα και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Παρατηρείται έλλειψη προσιτής και κοινωνικής κατοικίας στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις στην οικονομικά προσιτή και κοινωνική στέγη είναι πολύ περιορισμένες. Το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. καθώς και η κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις αποτελούν παράγοντες περιορισμού, παρεμποδίζοντας την προσπάθεια των πόλεων και των δημοτικών αρχών να παρέχουν κοινωνική και οικονομικά προσιτή κατοικία.

Πλήρες κείμενο ECI

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) είναι ένας δυναμικός τρόπος για να ασκηθεί επιρροή στους νομοθέτες της Ευρώπης.
Κάθε χώρα της ΕΕ έχει θεσπίσει τους δικούς της κανόνες για τη συμμετοχή και ορισμένες χώρες απαιτούν προσωπικά στοιχεία όπως τον αριθμό ταυτότητας σας.

Ο παρών ιστότοπος έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η  αποθήκευση όλων των προσωπικών δεδομένων.
Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας και θα διαγραφούν μετά την επικύρωση. Conformity Certificate