Logi nüüd!

Housing for All

Selle Euroopa kodanikualgatuse abil soovitakse luua kõigile inimestele Euroopas eluaseme saamiseks paremad õiguslikud ja rahalised raamtingimused.

Ärgitame Euroopa Liitu tegutsema selle nimel, et igaühel oleks Euroopas endale lihtsam eluaset leida. Selleks tuleks muuta hõlpsamaks juurdepääs taskukohastele sotsiaaleluruumidele, jättes selliste eluruumide ehitamisse tehtavate avaliku sektori investeeringute suhtes kohaldamata Maastrichti kriteeriumid, parandada mittetulunduslike ja jätkusuutlike eluasemearendajate võimalusi saada ELi vahendeid, kehtestada sotsiaalsed ja konkurentsipõhised normid lühiajalise üürimise reguleerimiseks ning koostada statistika eluasemevajaduste kohta Euroopas.

Täistekst

Euroopa kodanikualgatus on tõhus viis mõjutada Euroopa seadusetegijaid.
Igal ELi liikmesriigil on oma osalemisreeglid ja osa riike nõuab isikuandmete, näiteks isikukoodi esitamist.

Seda saiti on sertifitseeritud ELi regulatsioonide alusel, et tagada isikuandmete turvaline säilitamine.
Teie andmeid kasutatakse üksnes teie osalemise kinnitamiseks, pärast mida need kustutatakse. Conformity Certificate