Sínigh an achainí!

Housing for All

For more and more people decent living conditions are getting more and more difficult. There is a lack of affordable & social housing in Europe.  Far too little is being invested into affordable & social housing. The fiscal framework of the EU and the EU’s state aid law is way too limiting, hindering cities and municipalities in their efforts to create affordable & social housing.

Is éard is cuspóir don Tionscnaimh seo ó na Saoránaigh feabhas a chur ar na coinníollacha atá luaite sna creataí dlíthiúla agus airgeadais chun an rochtain ar thithíocht a éascú do gach uile dhuine san Eoraip.

Iarraimid ar an Aontas Eorpach gníomh a dhéanamh  leis an rochtain ar thithíocht a éascú do gach uile dhuine san Eoraip. San áireamh leis sin tá rochtain níos éasca do chách ar thithíocht shóisialta agus ar thithíocht ar phraghas réasúnta; gan critéir Mhaastricht a chur i bhfeidhm ar an infheistíocht phoiblí sa tithíocht shóisialta agus sa tithíocht ar phraghas réasúnta; feabhas ar an rochtain ar mhaoiniú ón Aontas Eorpach do lucht forbartha tithíochta neamhbhrabúsaí agus í inbhuanaithe; rialacha sóisialta atá bunaithe ar an iomaíocht don áitreabh a bhíonn ar cíos go gearrthéarmach, agus staitisticí a thiomsú maidir leis na riachtanais tithíochta atá san Eoraip.

Full text of ECI

A European Citizens’ Initiative (ECI) is a powerful way to influence law makers in Europe.
Each EU country has set its own rules for taking part and some countries require personal details such as your ID number.

This site has been certified according to EU regulations to ensure all personal data will be stored securely.
Your details will only be used for confirming your participation and will be deleted after validation. Conformity Certificate