Eiropas mājokļu krīze

  • Eiropas likumi ierobežo pilsētas un kopienas, ja tās vēlas ieguldīt mājokļos par pieņemamu cenu. Kopš finanšu krīzes 2008. – 2009. gadā valsts ieguldījums pieejamos un sociālos mājokļos ir samazinājies par 50 procentiem.
  • Eiropas pilsētās dramatiski trūkst pieejamu mājokļu. Dzīvošana daudziem cilvēkiem ir kļuvusi pārāk dārga. Naudas dzīvošanai ir arvien mazāk.
  • Daudzi cilvēki ir spiesti pamest pilsētu, jo ir augstas mājokļa izmaksas.
  • Īslaicīga tūristu iznomāšana, izmantojot digitālās platformas, daudzās pilsētās dramatiski samazina vietējiem iedzīvotājiem pieejamo mājokli.

Ar savu parakstu jūs pieprasāt …

lai Eiropas Komisija izveidotu labāku juridiskos un finansiālos nosacījumus, kas veicinātu mājokļa nodrošināšanu visiem cilvēkiem Eiropā par pieņemamu cenu. Tas nozīmē:

  • atvieglotu piekļuvi cenas ziņā pieņemamiem sociālajiem mājokļiem visiem iedzīvotājiem,
  • Māstrihtas kritēriju nepiemērošanu publiskajiem ieguldījumiem cenas ziņā pieņemamos sociālajos mājokļos,
  • labāku pieeju ES finansējumam, kas paredzēts bezpeļņas un ilgtspējīgu mājokļu attīstītājiem, sociālus,
  • Uz sociālā faktora un konkurencē balstītus noteikumus īstermiņa īrei,
  • uz konkurenci balstītus noteikumus par īstermiņa īri,
  • kā arī statistikas apkopošanu par vajadzībām pēc mājokļiem lokālā līmenī visur Eiropā.

Tīkls “Mājoklis visiem”

Iniciatīva “Mājoklis visiem” apvieno īrnieku asociācijas – un arodbiedrības, arodbiedrības, sociālās un baznīcu organizācijas, cilvēktiesību organizācijas, studentu aizstāvības grupas, pensionārus, pilsētu tīkla pārstāvjus un personas, kas cīnās par mājokļiem Eiropā par pieņemamām cenām. Mēs strādājam individuāli un kopā ar citiem, lai savāktu vairāk nekā miljonu parakstu Eiropas pilsoņu iniciatīvai.

Kontaktinformācija: office@housingforall.eu