Parakstiet petīciju!

Housing for All

Šīs Eiropas pilsoņu iniciatīvas nolūks ir panākt labākus juridiskā un finansiālā satvara nosacījumus, lai ikvienam cilvēkam Eiropā atvieglotu piekļuvi mājokļiem.

Mēs mudinām ES rīkoties, lai ikvienam cilvēkam Eiropā atvieglotu piekļuvi mājokļiem. Tas cita starpā nozīmē visiem iedzīvotājiem vieglāku piekļuvi cenas ziņā pieņemamiem sociālajiem mājokļiem, Māstrihtas kritēriju nepiemērošanu publiskajiem ieguldījumiem cenas ziņā pieņemamos sociālajos mājokļos, labāku pieeju ES finansējumam, kas paredzēts bezpeļņas un ilgtspējīgu mājokļu attīstītājiem, sociālus, uz konkurenci balstītus noteikumus par īstermiņa īri, kā arī statistikas apkopošanu par vajadzībām pēc mājokļiem Eiropā.

EPI pilns teksts

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir spēcīgs līdzeklis, lai ietekmētu likumdevējus Eiropā.
Līdzdalībai iniciatīvā katra ES valsts ir pieņēmusi savus noteikumus, un dažas no tām pieprasa personisko informāciju, piemēram, jūsu identifikācijas numuru.

Šī vietne ir ir sertificēta atbilstoši ES noteikumiem, lai nodrošinātu, ka visi personas dati tiek droši glabāti.
Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota tikai jūsu dalības apstiprināšanai un tiks dzēsta pēc validēšanas. Conformity Certificate