Il-kriżi tal-akkomodazzjoni tal-Ewropa

  • Il-liġijiet Ewropej jirrestrinġu lill-ibliet u lill-muniċpalitajiet, meta jridu jinvestu f’akkomodazzjoni affordabbli. Mill-kriżi finanzjarja u ekonomika tal-2008/2009, l-investiment pubbliku f’akkomodazzjoni affordabbli u soċjali naqas b’50 fil-mija.
  • L-akkomodazzjoni bi prezz raġonevoli naqset drammatikament fl-ibliet tal-Ewropa. L-akkomodazzjoni saret wisq għolja għal ħafna nies. Wieħed qed jispiċċa bi flus dejjem inqas biex jgħix.
  • Ħafna nies huma mġiegħla jitilqu l-belt minħabba l-ispejjeż għolja tal-akkomodazzjoni, imbagħad jivvjaġġaw distanzi twal kuljum biex jaħdmu jew jistudjaw fil-belt.
  • Il-kiri għal żmien qasir lit-turisti permezz ta’ pjattaformi diġitali qed inaqqas b’mod drammatiku l-akkomodazzjoni disponibbli għal persuni lokali f’bosta bliet.

Bil-firma tiegħek inti titlob

lill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea toħloq kundizzjonijiet legali u finanzjarji aħjar, biex tippermetti akkomodazzjoni affordabbli għan-nies kollha fl-Ewropa.

Dawn jinkludu

  • l-iffaċilitar tal-aċċess għal kulħadd għal akkomodazzjoni soċjali u affordabbli,
  • li ma jiġux applikati l-kriterji ta’ Maastricht għall-investiment pubbliku fl-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli,
  • aċċess aħjar għall-fondi tal-UE għal żviluppaturi tal-akkomodazzjoni sostenibbli u mingħajr skop ta’ qligħ,
  • l-istabbiliment ta’ regoli soċjali bbażati fuq il-kompetittività għall-kirjiet għal żmien qasir u
  • l-istabbiliment ta’ statistika tal-ħtiġijiet tal-akkomodazzjoni fl-Ewropa.

In-netwerk “Housing for All”

L-inizjattiva “Housing for All” tiġbor flimkien l-assoċjazzjonijiet tal-kerrejja – u gruppi, trejdjunjins, organizzazzjonijiet soċjali u tal-knisja, organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, gruppi li jirrappreżentaw l-interessi tal-istudenti, pensjonanti, rappreżentanti tan-netwerk tal-ibliet u individwi li qed jiġġieldu għal aktar akkomodazzjoni affordabbli fl-Ewropa. Naħdmu individwalment u ma’ oħrajn sabiex niġbru aktar minn miljun firma għall-Inizzjattiva taċ-Ċittadini Ewropej.

Kuntatt: office@housingforall.eu