Wonen moet
sociaal & betaalbaar.

Iedereen heeft recht op betaalbaar wonen. Daarom willen wij de omstandigheden rondom het wonen verbeteren.

Legal Text

Dit Europees burgerinitiatief heeft tot doel betere juridische en financiële voorwaarden te scheppen om huisvesting voor alle mensen in Europa mogelijk te maken.

Wij roepen de EU op om actie te ondernemen om in Europa huisvesting voor iedereen mogelijk te maken. Dit omvat:

  • het vergemakkelijken van de toegang voor iedereen tot betaalbare en sociale woningen,
  • het niet toepassen van de criteria van Maastricht op publieke investeringen in betaalbare woningen,
  • betere toegang tot EU-financiering voor ontwikkelaars van non-profit- en duurzame huisvestingsprojecten,
  • sociale en concurrerende regels voor kortetermijnverhuur en
  • statistische registratie van huisvestingsbehoeften in Europa.

Europa is in een woning crisis

Wonen is te duur geworden. Steeds meer mensen in Europa vinden het moeilijk om hun woonlasten te betalen. Ongeveer 82 miljoen mensen besteden meer dan 40% van hun salaris aan woonlasten. De wachtlijsten voor gesubsidieerde sociale woningen groeit. In bijna alle lidstaten van de EU neemt het aantal daklozen toe.

Mensen worden uit de steden verdreven. Velen van hen worden gedwongen om de stad te verlaten door de hoge woninglasten en moeten hierdoor elke dag lange afstanden reizen naar het werk of studie.

Iedereen heeft recht op een woning. De grond en woning prijzen groeien exponentieel in de groeiende steden. Globale investeerders (zoals pensioen en hedge fondsen) kopen hele districten op omdat zij hopen op het maken van hoge winst. Zij doen het niet voor de huisvesting, maar alleen voor het verdienen van geld.

Te weinig investering in sociale & betaalbare huisvesting. Sinds de economische crisis is er veel te weinig eïnvesteerd in betaalbare huisvesting. Het investeringstekort in de EU is ongeveer 57 miljard euro per jaar. Het fiscale kader van de EU en Europese wetgeving inzake staatssteun belemmeren steden en gemeenten om ruimte voor betaalbare en sociale huisvesting te maken.

Het verhuren van woonruimte aan toeristen via digitale platforms moet ingedamd worden.

Daarom roepen wij de Europese wetgevers op om het wettelijke en financiële kader voor betaalbare en sociale huisvesting te verbeteren.