Często zadawane pytania

Co to jest „europejska inicjatywa obywatelska“?

Europejska inicjatywa obywatelska (ECI) jest to instrumentem demokracji uczęstniczącej, pozwala obywatelom proponować konkretne zmiany prawne w dziedzinach w których Komisja Europejska może proponować nowe przepisy prawne.

Gdy inicjatywa osiągnie próg 1 milliona deklaracji poparcia w przynajmniej 7 różnych państwach członkowskich Komisja Europejska musi zdecydować czy podjemie działania. Bez względu na to czy podpisujesz petycję online czy na papierze: Podaj wymagane informacje zgodnie z prawdą, w przeciwnym razie Twój podpis jest nieważny.

Kto może podpisać ECI “Housing for All”?

Wszyscy mieszkańcy UE, którzy:

  • są obywatelami państwa członkowskiego UE (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii), oraz
  • osiągneli minimalny wiek do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wiek ten wynosi 18 lat lub powyżej, z wyjątkiem  Austrii gdzie minimalny wiek wynosi 16 lat.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź główną stronę internetową Komisji Europejskiej.

Gdzie leży odpowiedzialność polityczna za mieszkanie w Europie?

Mieszkanie leży w kompetencji poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Istnieje jednak duża ilość przepisów, takie jak pomoc publiczna, polityka fiskalna oray prawo konkurencji które znacząco wpływają na sytuacje mieszkaniową w krajach członkowskich. Dlatego domagamy się polepszenia sytuacji prawej w dziedzinie dostępu do niedrogiej, socjalnej przestrzeni mieszkalniej.

Dlaczego wymagacie ode mnie tych  informacji?

Każde państwo członkowskie UE postanawia indywidualnie które dane osobowe są wymagane dla wsparcia petycji ECI. Niektóre państwa wymagają jedynie imienia , nazwiska i adresu zamieszkania, w niektórych wymagane są dodatkowe dane osobowe , jak numer dowodu osobistego. Wszystkie podane informacje będą użyte wyłącznie do weryfikacji podanego podpisu przez dane państwo członkowskie. Wszystkie dane zostaną zniszczone natychmiast po podliczeniu twojego podpisu.