Europejski kryzys mieszkaniowy

  • Przepisy europejskie ograniczają miasta i gminy w zakresie inwestycji w przystępne cenowo mieszkania. Od czasu kryzysu finansowego i ekonomicznego w latach 2008/2009 nastąpił spadek inwestycji w mieszkania przystępne cenowo i socjalne o 50 procent.
  • W europejskich miastach panuje dramatyczny deficyt przystępnych cenowo mieszkań. Mieszkanie stało się dla wielu ludzi zbyt drogie. Pozostaje coraz mniej pieniędzy na życie.
  • Ze względu na wysokie koszty mieszkania wiele osób jest zmuszonych do wyprowadzenia się z miasta i pokonywania każdego dnia wielu kilometrów, by dostać się do pracy czy na uczelnię.
  • Krótkoterminowy wynajem dla turystów przez platformy cyfrowe powoduje w wielu miastach dramatyczne ograniczenie powierzchni mieszkaniowej dla rodzimych mieszkańców.

Składając podpis wspierasz…

stworzenie przez Komisję Europejską lepszych warunków ustawowych i finansowych, aby było możliwe zapewnienie przystępnych cenowo mieszkań dla wszystkich ludzi w Europie.

Obejmuje to

  • łatwiejszy dostęp dla wszystkich do mieszkań socjalnych i przystępnych cenowo,
  • niestosowanie kryteriów z Maastricht do inwestycji publicznych w mieszkalnictwo socjalne i przystępne cenowo,
  • lepszy dostęp do finansowania UE dla niekomercyjnych i stosujących zasady zrównoważoności deweloperów budowlanych,
  • społeczne i oparte na konkurencji zasady wynajmu krótkoterminowego oraz
  • sporządzanie statystyk dotyczących potrzeb mieszkaniowych w Europie.

Sieć „Housing for All”

Inicjatywa „Housing for All” (Mieszkania dla wszystkich) łączy zrzeszenia i stowarzyszenia najemców, związki zawodowe, organizacje społeczne i kościelne, organizacje ochrony praw człowieka, przedstawicielstwa studentów i emerytów, przedstawicieli sieci miast oraz osoby prywatne, walczące o więcej przystępnych cenowo mieszkań w Europie. Pracujemy indywidualnie i współpracujemy z innymi, by zebrać milion podpisów dla tej europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Kontakt: office@housingforall.eu