Mieszkanie musi
być socialne, tanie i
łatwo dostępne.

Prawo do mieszkania jest prawem człowieka a nie zwyczajnym towarem. Wzywamy do poprawy warunków mieszkaniowych.

Legal Text

Celem niniejszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest stworzenie lepszych ram prawnych i finansowych w celu ułatwienia dostępu do mieszkań dla wszystkich w Europie.

Wzywamy UE do podjęcia działań mających na celu ułatwienie dostępu do mieszkań dla wszystkich w Europie. Obejmuje to

  • łatwiejszy dostęp dla wszystkich do mieszkań socjalnych i przystępnych cenowo,
  • niestosowanie kryteriów z Maastricht do inwestycji publicznych w mieszkalnictwo socjalne i przystępne cenowo,
  • lepszy dostęp do finansowania UE dla niekomercyjnych i stosujących zasady zrównoważoności deweloperów budowlanych,
  • społeczne i oparte na konkurencji zasady wynajmu krótkoterminowego oraz
  • sporządzanie statystyk dotyczących potrzeb mieszkaniowych w Europie.

Europa w kryzysie mieszkaniowym

Koszty mieszkania w Europia są zbyt wysokie! Coraz więcej osób w Europie ma problemu z powodu kosztów mieszkaniowych. Około 82 milionów ludzi wydaję ponad 40 procent swoich zarobków na mieszkanie – te warunki są nie do zaakceptowania! Listy oczekujących na dofinansowane mieszkania socjalne rosną w nieskończoność. W niemal wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej liczba osób bezdomnych rośnie w przerażajączym tempie.

Coraz więcej osób jest wysiedlanych z miast. Większość z tych ludzi jest zmuszone opuścić miasto ze względu na wysokie koszty życia, przede wszystkim dotyczące wysokich kosztów mieszkania. Długie drogi dojazdu do pracy, szkoły lub na uniwersytet stają się nieprzyjemną codziennoscią dla tych osób.

Prawo do mieszkania to prawo człowieka a nie objekt spekulacji. We wszystkich rozwijających się miastach ceny gruntu i nieruchomości od lat nie przestają rosnąć. Międyznarodowi inwestorzy (fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe) zakupują całe dzielnice w nadzieji na wysokie zyski związane ze spekulacją. Temat mieszkalny nie interesuje ich wcale, chodzi im przede wszystkim o szybki, wysoki zysk kosztem biednych.

Zbyt mało inwestycji w ogólnodostępne mieszkania socjalne. Od czasu krysu gospodarczego odczuwamy masywny spadek inwestycji w ogólnodostępną, niedrogą przestrzeń mieszkalną.  Luka inwestycyjna w UE jest szacowana na 57 miliardów euro rocznie. Ramy polityki fiskalnej oraz dofinansowań ze strony Unii Europejskiej są zbyt ograniczone, utrudniając tym władzą miast i gmin tworzenie tanich i łatwo dostępnych możliwości mieszkania.

Krótkoterminowy najem dla turystów za pośrednictwem platform cyfrowych drastycznie zmniejszył dostępność do przestrzeni mieszkalniej dla lokalnej ludności.

Dlatego wyzwamy prawodawców europejskich do poprawy ram prawnych i finansowych dla tworzenia łatwo dostępnej przestrzeni mieszkalnej w przystępnych cenach.