Alla ska ha råd att bo

Bostad är en mänsklig rättighet och ingen handelsvara. Vi kräver att EU förbättrar villkoren.

Legal Text

Syftet med detta europeiska medborgarinitiativ är att skapa bättre rättsliga och finansiella ramvillkor för att underlätta tillgången till bostäder för alla i EU.

Vi uppmanar EU att vidta åtgärder för att underlätta tillgången till bostäder för alla i EU.

  • Detta inbegriper enklare tillgång för alla till subventionerade och rimligt prissatta bostäder,
  • ingen tillämpning av Maastrichtkriterierna i samband med offentliga investeringar i subventionerade och rimligt prissatta bostäder,
  • bättre tillgång till EU-finansiering för byggherrar som bygger allmännyttiga och hållbara bostäder,
  • sociallagstiftnings- och konkurrensbaserade regler för korttidsuthyrning och
  • sammanställning av statistik om bostadsbehovet i EU.

Europa i bostadskris

Det är för dyrt att bo. Allt fler i EU får problem på grund av höga boendekostnader. Omkring 82 miljoner människor tvingas att lägga mer än 40 procent av sin inkomst på boende – det är orimligt! Köerna till subventionerade, allmännyttiga lägenheter blir bara längre och längre. I nästintill samtliga av EUs medlemsstater ökar antalet bostadslösa människor.

Människor trängs ut från städerna. Många tvingas på grund av de höga boendekostnaderna ut från städerna och måste dagligen pendla långa sträckor till jobb eller studier.

Bostad är en mänsklig rättighet och ingen handelsvara. Mark- och tomtpriserna exploderar i de växande städerna. Globala investerare (pensionsfonder, hedgefonder osv.) drivs av hög avkastning och köper upp hela stadsdelar. För dem handlar det inte om bostad utan om vinst.

Det investeras för lite i boende till rimliga priser. Sedan den ekonomiska krisen investeras det alldeles för lite i bostäder till rimliga priser. Investeringsunderskottet inom EU utgör runt 57 miljarder Euro per år. Städernas och kommunernas strävan att skapa allmännyttiga lägenheter till rimliga priser inskränks starkt på grund av EUs finanspolitiska ramverk och EU-regler för begränsning av statligt stöd.

Korttidsuthyrning till turister via digitala plattformar minskar ytterligare dramatiskt utbudet av bostäder för den lokala befolkningen i många städer.

Vi kräver därför att EU-lagstiftarna förbättrar de grundläggande juridiska och finansiella förutsättningarna för allmännyttigt bostadsbyggande.