Registrera dig nu!

Housing for All

Allt fler människor i Europa har inte längre råd med sitt boende. Det saknas lägenheter till rimliga priser och det investeras för lite i billiga bostäder. EUs finanspolitiska regelverk och EU-lagarna kring statligt stöd är för snäva, vilket hindrar kommuners strävan att skapa allmännyttigt och prisvärt boende.

Fullständigt text för ECI

European Citizens’ Initiative (ECI), eller det europeiska medborgarinitiativet, är ett kraftfullt sätt att påverka lagstiftare i Europa.
Varje EU-land har bestämt sina egna regler för deltagande och vissa länder kräver personuppgifter som exempelvis ditt ID-nummer.

Denna sida har certifierats enligt EU-reglerna för att säkerställa att samtliga personuppgifter lagras på ett säkert sätt.
Dina uppgifter kommer endast att användas för att bekräfta ditt deltagande och kommer att raderas efter validering. Conformity Certificate