Vanliga frågor

Vad är ett Europeiskt medborgarinitiativ?

Ett Europeiskt medborgarinitiativ skapar möjligheten för EU-medborgare att föreslå konkreta ändringar av de rättsliga föreskrifterna inom de områden där EU-kommissionen har rätten att föreslå lagstiftning. När ett initiativ har samlat in 1 miljon namnunderskrifter fördelade på minst 7 EU-länder och med en viss minimikvot i varje av dessa, är EU-kommissionen skyldig att besluta om den vill agera. Oberoende om du signerar kravlistan online eller på papperslistor uppmanar vi dig att svara sanningsenligt på alla frågor, annars räknas inte din namnteckning.

Vad händer ifall vi når vårt mål?

I så fall måste EU-kommissionen formellt reagera på vårt krav. Organisationerna och deltagarna i Initiativet kan presentera innehållet direkt inför Europaparlamentet. Genom att vi samlar in mer än 1 miljon namnunderskrifter kan vi visa för de politiska beslutsfattarna att boendet bör vara en framtidsfråga för EU som definitivt behöver en bättre europeisk politik.

Vem kan signera EU-initiativet ”Housing for All”?

EU-medborgare kan underteckna om de är

  • medborgare i en EU-medlemsstat (inte Storbritannien)
  • berättigade att delta i valen till EU-parlamentet, alltså har fyllt 18 år, med undantag för Österrike där valåldern är 16 år.

På EU-kommissionens websida finns ytterligare information

Vem bär ansvaret för bostadsfrågorna inom EU?

Bostadspolitiken ligger inom medlemsstaternas ansvar. Men det finns EU-lagar som rätten till socialstöd, skatteregler och konkurrenslagar som har ett starkt inflytande på boendepolitiken.

Varför krävs information om den som undertecknar initiativet?

Varje EU-medlemsstat beslutar själv vilka persondata som kräva för ett EU-medborgarinitiativ. I vissa medlemsstater krävs endast namn och adress, i andra t.ex. även ID-nummer. Samtlig information som du lämnar på namninsamlingsformuläret behandlas uteslutande i ditt medlemsland och används endast för godkännande av din namnteckning. De raderas omedelbart efter att underskriften är räknad.