Často kladené otázky

Čo je to európska iniciatíva občanov? 

Európska iniciatíva občanov (EIO) umožňuje občanom Európskej Únie navrhnúť konkrétne právne zmeny v akejkoľvek oblasti, v ktorej má Európska komisia právomoc predkladať návrhy právnych predpisov. 

Keď iniciatíva získa 1 milión podpisov s tým, že aspoň v 7 krajinách dosiahne minimálny počet signatárov, Európska komisia musí rozhodnúť, či bude alebo nebude konať. Na to, aby ste podporili určitú iniciatívu, musíte vyplniť formulár vyhlásenia o podpore, ktorý pripravili organizátori iniciatívy. Môžete si zvoliť vyplniť papierovú alebo elektronickú formu formulára. Prosíme Vás, poskytnite len pravdivé informácie, ináč bude Váš podpis neplatný. 

Kto môže podporiť iniciatívu občanov „Housing for All“ alebo „Bývanie pre každého“? 

Iniciatívu môžu podporiť všetci rezidenti EÚ, ktorí: 

  • sú štátnymi príslušníkmi členského štátu(okrem Veľkej Británie), a
  • dosiahli vek, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (18 rokov a viac s výnimkou Rakúska a Malty, kde je veková hranica pre účasť vo voľbách 16 rokov, a Grécka, kde je veková hranica pre účasť vo voľbách 17 rokov) 

Navštívte stránku Európskej komisie pre viac informácií. 

Kto nesie politickú zodpovednosť za bývanie v Európe? 

Bývanie je v kompetenciách jednotlivých členských štátov. Existujú ale európske zákony, ktoré významne vplývajú na oblasť bývania, ako napríklad zákony týkajúce sa štátnej pomoci, daní a obchodu. Preto žiadame lepšiu legislatívu pre oblasť sociálneho a cenovo dostupného bývania. 

Prečo potrebujete odo mňa isté informácie? 

Every EU member state decides individually, which personal data is required for an ECI petition. Some member states require only a name and an address, some require data such as your identity card number. All of the information you submit to the petition homepage will only be used by the respective member state and only for the recognition of your signature  and will be destroyed immediately after your signature has been counted.

Každý členský štát EÚ rozhoduje osobitne o tom, ktoré osobné údaje sú vyžadované v petíciách európskej občianskej iniciatívy. Niektoré členské štáty vyžadujú iba meno a adresu, niektoré vyžadujú údaje ako číslo občianskeho preukazu.  

Všetky informácie, ktoré poskytnete na webovej stránke petície budú použité len členským štátom, ktorý uvediete, a len pre rozpoznanie Vášho podpisu. Akonáhle bude Váš podpis započítaný, všetky Vami poskytnuté údaje budú vymazané.