Bývanie musí byť sociálne
sociálne &
dostupné.

Bývanie je ľudské právo, a nie trhová komodita. Týmto vyzývame k zlepšeniu podmienok poskytovania bývania pre všetkých.

Prehlásenie petície

Účelom Európskej iniciatívy občanov je zabezpečiť lepšie právne a finančné rámcové podmienky na uľahčenie prístupu k bývaniu pre každého v Európe.

Vyzývame EÚ, aby prijala opatrenia na uľahčenie prístupu k bývaniu pre každého v Európe. K nim patrí ľahší prístup každého občana k sociálnemu a cenovo dostupnému bývaniu, neuplatňovanie maastrichtských kritérií na verejné investície do sociálneho a dostupného bývania, lepší prístup k finančným prostriedkom EÚ pre realitných developerov v oblasti neziskového a sociálneho bývania, sociálne orientované, na konkurencii založené pravidlá pre krátkodobé prenájmy a zostavovanie štatistík o potrebách v oblasti bývania v Európe.

Európa je v bytovej kríze.

Bývanie je príliš drahé. Stále viac ľudí v Európe je v problémoch kvôli nákladom na bývanie. Asi 82 miliónov ľudí míňa viac než 40 % svojho príjmu na bývanie – čo je neúnosné! Poradovníky a čakacie listiny na verejné, sociálne a dostupné bývanie sú stále dlhšie a dlhšie. Počet ľudí bez domova je takmer v každom členskom štáte EÚ na vzostupe.

Ľudia sú vytláčaní z miest. Mnohí sú nútení odísť z miest kvôli vysokým nákladom na bývanie a musia denne nákladne dochádzať a prekonávať veľké vzdialenosti za prácou alebo štúdiom.

Bývanie je ľudské právo, a nie tovar. Ceny pozemkov a nehnuteľností v prosperujúcich mestách sú príliš vysoké. Globálni investori špekulatívne skupujú bytové fondy a celé obytné štvrte. Developeri ponúkajú predražené byty. Bývanie sa stalo nástrojom pre zarábanie peňazí.

Investície do sociálneho a dostupného bývania sú príliš malé. Od finančnej krízy v roku 2008 sa v EÚ do dostupného bývania investuje stále menej peňazí. Investičný schodok v EÚ je asi 57 miliárd eur ročne. Daňové rámce a zákony v EÚ v oblasti štátnej podpory sú príliš obmedzujúce a bránia mestám a obciam v úsilí o poskytovanie sociálneho a dostupného bývania.

Krátkodobé prenájmy pre turistov cez digitálne platformy významne obmedzujú dostupnú ponuku bývania pre miestne obyvateľstvo.

Vyzývame preto európskych zákonodarcov, aby zlepšili zákonný a finančný rámec pre poskytovanie dostupného a sociálneho bývania.