Podporte kampaň
a podpíšte petíciu!

Housing for All

Účelom Európskej iniciatívy občanov je zabezpečiť lepšie právne a finančné rámcové podmienky na uľahčenie prístupu k bývaniu pre každého v Európe.

Vyzývame EÚ, aby prijala opatrenia na uľahčenie prístupu k bývaniu pre každého v Európe. K nim patrí ľahší prístup každého občana k sociálnemu a cenovo dostupnému bývaniu, neuplatňovanie maastrichtských kritérií na verejné investície do sociálneho a dostupného bývania, lepší prístup k finančným prostriedkom EÚ pre realitných developerov v oblasti neziskového a sociálneho bývania, sociálne orientované, na konkurencii založené pravidlá pre krátkodobé prenájmy a zostavovanie štatistík o potrebách v oblasti bývania v Európe.

Úplné znenie EIO

Európska iniciatíva občanov (EIO) predstavuje účinný spôsob, ako ovplyvniť zákonodarcov v Európe.
Každá krajina EÚ si stanovila vlastné pravidlá účasti a niektoré krajiny vyžadujú osobné údaje, ako je napríklad vaše osobné identifikačné číslo.

Táto lokalita získala osvedčenie podľa predpisov EÚ, aby sa zabezpečilo, že všetky osobné údaje budú bezpečne uchovávané.
Vaše údaje sa použijú iba na potvrdenie vašej účasti a po overení budú vymazané. Conformity Certificate