Support the Campaign
and sign the Petition!

Housing for All

Namen te evropske državljanske pobude je doseči boljše pravne in finančne okvirne pogoje, ki bodo vsakomur v Evropi olajšali dostop do stanovanja.

EU pozivamo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo vsakomur v Evropi olajšala dostop do stanovanja. To vključuje lažji dostop do socialnih in cenovno dostopnih stanovanj za vsakogar, neuporabo maastrichtskih meril za javne naložbe v socialna in cenovno dostopna stanovanja, boljši dostop do sredstev EU za izvajalce neprofitne in trajnostne stanovanjske gradnje, socialna in na konkurenci temelječa pravila za kratkoročni najem ter zbiranje statističnih podatkov o potrebah po stanovanjih v Evropi.

Celotno besedilo EDP

Evropska državljanska pobuda (EDP) je močan način vplivanja na zakonodajalce v Evropi.
Vsaka država EU je pripravila lastna pravila za sodelovanje in nekatere države zahtevajo osebne podatke, kot je vaša ID-številka.

Ta stran je bila certificirana v skladu z EU predpisi, ki zagotavljajo, da bodo vsi osebni podatki varno shranjeni.
Vaši podatki bodo uporabljeni samo za potrditev sodelovanja in bodo po potrditvi izbrisani. Conformity Certificate